Српски | English

Технологија припреме и транспорта нафте и гаса

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Технологија припреме и транспорта нафте и гаса

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Положени предмети из претходне године

walgreen online coupons open rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Циљ курса у првом делу је детаљније упознавање са технологијом сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода. У другом делу се проширују стечена сазнања из цевоводног транспорта нафте и гаса.

walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати системе сабирањља нафте и гаса, као и цевоводе за транспорт нафте и гаса.

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Теоријска настава Дефинисање услова сепарације нафте и гаса. Концепт пројектовања система сабирања нафте и гаса. Детаљно упознавање са избором опреме на сабирним станицама. Предности инедостаци различитих система сабираја нафте и гаса код нас и у свету. Одређивање оптималних параметара цевовода. Дефинисање граничних услова протока парафинских нафти. Пројектовање нафтовода и гасовода.
Практична настава Дефинисање параметара квантитативног прорачуна једностепене и вишестепене сепарације. Одређивање оптималних параметара цевовода. Дефинисање граничних услова протока парафинских нафти.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 1996.
  2. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 1998.
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
pharmacy discounts read pharmacy discounts
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: