Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет: 69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Стимулација производних система

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Стимулација производних система

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Положени предмети из претходне године

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Циљ предмета: Циљ курса је детаљније упознавање са стимулисањем производње нафтних и гасних бушотина. Да би се могла стимулисати односно повећати производња бушотине прво се мора дефинисати узрок смањења производње. Из тог разлога се даје преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне, као и методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне. Обе методе се детаљно разматрају, код киселинске обраде типови киселина и начин њиховог избора, а код фрактурирања припрема података и избор гравела. Посебно детаљно је обухваћено пројектовање ових операција и прећење извођења које је веома важно са практичног аспекта у циљу дефинисања степена успешности саме операције. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању киселинске обраде и хидаруличког фрактурирања. Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати киселинске обраде и хидаруличког фрактурирања, пратити њихов ток извођења и анализирати ефикасност изведене операције.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати стимулативне методе експлоатације нафте и гаса, као и за дијагностику и решавање производних проблема.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
walgreen online coupons open rite aid coupon
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод. Стимулација нафтних и гасних бушотина. Преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне. Методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне - дијагноза проблема у раду бушотина. Методе стимулације производње нафнтих и гасних бушотина. Киселинске обраде. Физичке основе киселинских обрада. Киселинска обрада карбоната и пешчара. Пројектовање киселинске обраде. Контрола и праћење тока обраде. Фрактурирање. Хидрауличко фрактурирање. Математички модели процеса фрактурирања. Флуиди за фрактурирање. Пропант. Пројектовање операције фрактурирања. Опрема и извођење. Анализа тока фрактурирања. Предвиђање производње - ипр фрактурираних бушотина. Киселинско фрактурирање. Опрема и извођење. Анализа тока киселинског фрактурирања. Остале методе стимулације. Циклично утискивање ЦО2. Термичке методе стимулације (утискивање топле воде, циклично утискивање водене паре, електрично грејање прибушотинске зоне). Термо-хемијске методе. Магнетне методе. Ремонтни радови. Планирање ремонтних радова. Радни флуид који се користе при извођењу ремонтних радова. Врсте ремонтних радова. Средства за извођење ремонтних радова.
Практична настава Дијагноза проблема у раду конкретних бушотина. Избор адекватне киселине за киселинску обраду. Пројектовање киселинске обраде. Анализа изведене киселинске обраде. Избор пропанта и носећег флуида за хидрауличко фрактурирање. Пројектовање хидрауличког фрактурирања. Анализа изведеног хидрауличког фрактурирања. Пројектовање киселинског фрактурирања. Обилазак ремонтних постројења на терену. Праћење извођења неке од стимулативних метода на терену у зависности која се операције изводе. Одбрана заосталих вежби
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg

Литература:

  1. Мишо Солеша, Стеван Малогајски: Ремонтни и стимулативни радови у нафтним и гасним бушотинама, Монографија, ДИТ Нови Сад, 2002, 392 стране, ИСБН 86-7352-122-X
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: