Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање и израда истражних бушотина

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање и израда истражних бушотина

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: : Завршен основни студијски програм

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Циљ предмета: Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да кроз анализу стања, тј. очекивану проблематику у каналу бушотине могу, у фази пројектовања и израде истражних бушотина, изабрати оптималну конструкцију, као и техничко-технолошка решења из истовремену максималну сигурност, минималну цену коштања и сврсисходност канала бушотине.

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе услова за пројектовање и израду истражних бушотина.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
spyware text messages sms spy app free sms spy app
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Детаљна анализа и техничко-технолошка оптимизација елемената која обухвата пројектовање израде истражних бушотина, као што су: Анализа геолошко-техничке основе (порних фрактурних притисака формација), Планирање и анализа геометрије канала бушотине, Дубина уградње заштитних цеви, Конструкција бушотине, Избор цементације заштитних цеви, Избор сигурносне опреме на устима бушотине, Избор алата за бушење, Оптимизација параметара бушења и Избор типа бушаћег постројења.
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure

Литература:

  1. Бизјак Р.: »Технологија бушења са пројектовањем«, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002
  3. .
  4. Bourrgoyne A. Jr., Millheim K., Chenevert M., Young F. Jr.: »Applied Drilling Engineering«, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1986.
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: