Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Технологија испирних флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Технологија испирних флуида

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Завршен основни студијски програм

how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
pill abortion stories natural abortion abortions stories
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да кроз анализу стања, тј. проблематике у каналу бушотине могу изабрати најбољи тип испирног флуида потребног за постизање пројектоване дубине бушотине или освајање и ремонт бушотине, и то што је могуће брже, и уз најнижу цену.

why men cheat how women cheat dating for married people
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе услова за пројектовање и израду испирних флуида.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Детаљна анализа критеријума за избор свих типова и особина испирних флуида (исплаке, цементи, флуиди за испитивање и освајање бушотине итд.) у односу на њихов утицај на стабилност канала бушотине, брзину бушења, мерења у бушотини, затим на освајање бушотина и др. Сви делови производног система који се разматрају као појединачне целине, синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних технолошких параметара испирних флуида.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis

Литература:

  1. Бизјак Р: »Технологија бушења са пројектовањем«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002.
  3. Bourrgoyne A. Jr., Millheim K., Chenevert M., Young F. Jr.: »Applied Drilling Engineering«, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1986.
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband link cheated on my husband
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: