Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање разраде нафтних лежишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање разраде нафтних лежишта

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта I, II и III

rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Циљ предмета: Оспособљавање студената за анализу динамике лежишних флуида, резултата хидродинамичких испитивања, теорију и праксу моделирања - пројектовања разраде нафтних лежишта.

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економске оптимизације разраде лежишта.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Хидродинамичка испитивања нафтних лежишта. Анализа карактеристика нафтних лежишта са различитим енергетским режимима. Математичко моделирање примарне, секундарне, допунске и терцијарне разраде нафтних лежишта. Техно-економска оптимизација разраде нафтних лежишта.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Литература:

  1. Владимир Митровић, Михајло Михајловић: Математичко моделирање разраде нафтних лежишта, Београд, скрипта
  2. Основе разраде фрактурираних лежишта, Т.Д.Ван Голф-Рацхт, Нови Сад 1988.год.
  3. L. P. Dake, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984
  4. Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985.
  5. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Zagreb, 1986.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, теренска настава

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања
практична настава
тестови и домаћи задаци
колоквијум-и

Додатни услови оцењивања: