Српски | English

Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: : Положени предмети из претходне године

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Циљ предмета: Циљ курса је проширивање стечених сазнања из механичких метода експлоатације нафте и гаса. Пажња је усмерена ка повременом и континуалном гас лифт и дубинском пумпању на клипним шипкама. Студенти се упознају са свим детаљима пројектовања и избора опреме. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању повременог и континуалног гас лифта и дубинског пумпања на клипним шипкама.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати механичке методе експлоатације и управљати процесом производње нафте и гаса.

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pharmacy discounts site pharmacy discounts
prescription discounts cards site prescriptions coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава Карактеристике механичких метода експлоатације. Врсте гас лифта. Континуални гас лифт. Систем анализа рада континуалног гаслифта. Пројектовање континуалног гаслифта. Методе пројектовања. Оптимизација рада система за континуални гаслифт. Регулација рада континуалног гаслифта. Анализа проблема у раду континуалног гаслифта. Повремени гаслифт. Методе пројектовања повременог гаслифта. Оптимизација рада повременог гаслифта-методе оптимизације. Анализа проблема у раду повременог гаслифта. Врсте проблема. Карактеристике проблема. Клип лифт. Методе пројектовања клип лифта. Оптимизација радаи и анализа проблема у раду. Врсте проблема. Карактеристике проблема. Технологија експлоатације дубинским пумпањем. Пројектовање и оптимизаѕција дубинског пумпања. Систем анализа рада дубинских пумпи. Дијагностика рада дубинских пумпи.
Практична настава Вежбе: Пројектовање и оптимизација континуланог гаслифта. Дијагностика проблема у раду континуланог гаслифта. Пројектовање повременог гаслифта. Дијагностика проблема у раду повременог гаслифта. Пројектовање клипног. Дијагностика проблема у раду клип лифта. Пројектовање система за дубинско пумпање. Одређивање оптималних параметара рада. Дијагностика проблема у раду дубинског пумпања.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home

Литература:

  1. Солеша М., Даниловић Д., Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 2003.
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
spyware text messages sms spy app free sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 20
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: