Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет: 68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Завршене основне студије

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање студената са основним концептом процеса повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида, проучавање карактеристика метода које се примењују у циљу повећања искоришћења лежишта нафте и гаса-допунским (секундарним) и терцијарним методама, као и критеријумима њихове примене.

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Оспособљавање студената за анализу критеријума и избор методе повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида, као и за активно учешће и самостално пројектовање примене допунских-секундарних и терцијарних метода разраде лежишта.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава: Критеријуми избора метода повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Анализа искоришћења лежишта нафте и гаса у фази примарне разраде. Секундарне методе и технологија повећања искоришћења нафтних лежишта. Терцијарне методе и технологија повећања искоришћења нафтних лежишта: хемијске, физичко-хемијске, термичке и остале методе. Методе и технологија повећања искоришћења гасних лежишта. Методе и технологија повећања искоришћења гасокондезатних лежишта. Техно-економске анализе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида.
Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
pharmacy discounts site pharmacy discounts
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

  1. Сечен Ј., Разрада лежишта угљиководика, Рударско-нафтно- геолошки факултет, Загреб, 2002.
  2. Satter A., Thakur, G.C., Integrated petroleum reservoir management-a team approach, PenWell Publishing Co., Tulsa, Oclahoma, 1994.
  3. Thermal recovery processes, SPE reprint series No.7, 1985
  4. Klins M.A., Carbon dioxide flooding, Boston: IHRDC, 1984.
  5. Craig F.F., Reservoir engineering aspects of waterflooding“, SPE monograph 3, Richardson, TX, 1971.
  6. Muskat M, Physical princiles of oil production, McGraw Hill Book, N.Y., 1949.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: „Power point“ презентација, теоретска предавања

i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: