Српски | English

Еруптивна метода експлоатације нафтних и гасних бушотина

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Еруптивна метода експлоатације нафтних и гасних бушотина

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Завршене основне студије

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Циљ предмета: Циљ је упознавање са производним системом за експлоатацију нафте и гаса и његовим карактеристикама. Модеран приступ оптимизацији система за призводњу нафте и гаса је усмерен ка повећању продуктивности и енергетске ефикасности рада нафтних и гасних бушотина. Такав приступ подразумева целовито сагледавање како појединачних компоненти –лежиште, бушотина, цевовод и процесни судови, тако и интеракцију и међусобну зависност у свим фазама. тј. периодима експлоатације. Коришћењем аналитичких модела описана је динамика протока флуида кроз лежиште, перфорације и бушотину, при чему је профил промене притиска базна интегрална функција која осликава динамичко стање производног система. У средиште је постављена бушотина као веза између лежишта и система на површини. Бројним математичким моделима сложено понашање бушотине и њена интеракција са лежиштем и површином је поједностављена и сведена на лако и брзо разумевање. Сви делови производног система који су разматрани као појединачне целине синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних параметара производне опреме и оптималних услова производње. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању еруптивне методе експлоатације нафте и гаса и избору опреме.

hiv prevention open aids testing at home
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

Исход предмета: Студенти се оспособљавају да могу самостално пројектовати еруптивну методу експлоатације, вршити избор производне опреме и решавати бројне производне проблеме. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде процес производње нафте и гаса код еруптивних бушотина.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава: У оквиру овог предмета изучавају се карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Детаљно се анализирају све компоненте производног система са аспекта динамике протока, почевши од перфорација, гравел пака, тубинга и дизне. За наведене компоненте разматрају се математички модели који дефинишу пад притиска при протоку нафте и гаса кроз њих Изучавају се хидродинамичке карактеристике протока нафте и гаса кроз перфорације и гравел пак динамика и термодинамика вертикалног вишрфазног протока, регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина. Посебна пажња је посвећена систем анализи рада еруптивних бушотина.
Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања
pill abortion stories natural abortion abortions stories
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Литература:

  1. Солеша М., Даниловић Д., Буза Ж.: Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, Монографија, ДИТ, Нови Сад, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1999, 524 стр., ИСБН 86-7352-024-X
  2. Даниловић Д., Практикум за израду вежби из експлоатације нафтних и гасних лежишта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2002.
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories go free sex stories
pill abortion stories read abortions stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: „Power point“ презентација, теоретска предавања

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 3 по 10 поена

Додатни услови оцењивања: