Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет: 52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Системи аутоматског управљања

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS), Механизација у рударству (X семестар -DAS)

Назив предмета: Системи аутоматског управљања

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: положена Аутоматизација и управљање процесима/Аутоматизација

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Циљ предмета: Моделирају се различите (електро-механичке, пнеуматске, хидрауличне) компоненте система аутоматског управљања. Детаљно се разматра динамика процеса везаних за рударство. Дефинише се простор стања и разматрају напредне технике испитивања стабилности система. За синтезу система се уводе фреквентне методе и метода геометријског места коренова. Курс предсатвља наставак курса Аутоматизација и управљање процесима и обухвата напредне технике анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Исход предмета: Упознавање студената са напредним техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Кроз израду семинарског рада, детаљна анализа система аутоматског управљања везана за производњу, припрему и танспорт минералних сировина.

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch voltarene 50 voltarene
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:


Теоријска настава
Преносне функција компоненти система аутоматског управљања. Електромеханички системи. Мотори једносмерне и наизменичне струје. Трансформатори физичких величина. Пнеуматске и хидрауличне компоненте. Објекти и процеси аутоматског управљања. Динамика струјних процеса. Динамика струјно-термичких процеса. Динамика машина и мотора. Динамика великих енергетских постројења. Основи теорије идентификације.Простор стања система аутоматског управљања. Стање, величине стања и простор стања система. Физичке основе појма стања система. Избор величина стања. Одређивање кретања система. Одређивање фундаменталне матрице система. Управљивост и осмотривост. Стабилност система аутоматског управљања. Жељено и стварно кретање. Равнотежно стање. Особина стабилности линеарних система аутоматског управљања. Услови и критеријуми стабилности линеарних систем а аутоматског управљања. Фреквентне методе анализе и синтезе система управљања. Метода геометријског места коренова.
Практична настава
Елементи система аутоматског управљања у рударству. Одређивање преносних функција. Математичко моделирање процеса. Формирање СИМУЛИНК модела. Анализа система аутоматског управљања у простору стања. Стабилност система, критеријуми стабилности. Фреквентне методе анализе и синтезе система управљања. Геометријско место коренова. Анализа конкретних решења система аутоматског управљања. Рад са МАТЛАБ програмским пакетом.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
cialis coupon site discount drug coupon

Литература:

  1. Д.Ивезић,Д.Дебељковић,М.Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006
  2. Б.Милојковић, Љ. Грујић, Аутоматско управљање, Машински факултет, 1992.
  3. М.Петковска, Мерење и управљање у процесним системима, ТМФ, 2004.
  4. М.Стојић,Континуални системи аутоматског управљања, Научна књига, 1988.
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске и рачунарске вежбе.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава
колоквијум-и 45
семинар-и 15

Додатни услови оцењивања: