Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет: 117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Друштвене науке I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Друштвене науке I

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Уписана прва година Рударског одсека

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
kaltens sex stories go free sex stories
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета: Упознавање студената прве године свих модула Рударског одсека са основама савременог тржишног начина пословања, маркетингом, пословним комуникацијама и презентацијама.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Рударски инжењер-опште образован и упознат са основама тржишног начина пословања

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
 1. Увод , Маркетинг као савремена филозофија рада предузећа, Основне идеје маркетингаи путеви реалиозације (2 часа);
 2. Производне оријентације предузећа Критички однос према концепцији маркетинга (2 часа);
 3. Функције и процеси маркетинга (2 часа);
 4. Основни појмови о тржишту, Анализа тржишта (2 часа);
 5. Сегменти тржишта, Локална, регионална и светска тржишта,Колоквијум (2 часа);
 6. Истраживање тржишта, (2 часа);
 7. Производи-основни појмови, Својства производа (2 часа);
 8. "Животни циклуси" производа, Токови продуката (2 часа);
 9. Услуге-основни појмови, Цене (2 часа);
 10. Продаја и дистрибуција-основни појмови, непосредна-директна продаја, Индиректна продаја (2 часа);
 11. Начини дистрибуцијe, Планирање, Колоквијум(2 часа);
 12. Конкуренција-карактеристика тржишног начина послвања,Оцене способности конкурената, добре и лоше стране конкуренције (2 часа);
 13. Основни појмови о пословним комуникацијама, Начини,алатиi и поступци, Место улога и значај (2 часа);
 14. Односи са јавношћу, PR службе, оснивањеe, организовањe функционисање и значај, Публицитет-неопходност стварања јавне претставе,Teoрија комуникацијау случајевима презентације , (2 часа);
 15. Кораци у пословном презентовању , начини и поступци презентовања, пословна писма, e-mail, друга документа, Колоквијум (2 часа).
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheat on my husband link cheated on my husband
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon

Литература:

 1. Rocco Fedor,: Основе тржишног пословања, Информатор, Загреб, 1974
 2. Kotler Philip:Principles of Marketing, Prenticce Hall Inc.,1986
 3. Адижес Исак: Животни циклуси предузећа, Прометеј, Нови Сад, 1994
 4. Љубојевић Чедомир: Маркетинг услуга, Факултет за услужни бизнис, Нови Сад,2004
 5. Вест Крис: Истраживање тржишта, CLIO, Београд 2004
 6. Коделупи Вани: Тржишне комуникације, CLIO, Београд 1995
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 3 x 10
семинар-и 30

Додатни услови оцењивања: