Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геологије и минералогије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геологије и минералогије

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић, доц. др Александар Пачевски

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Геологија: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје Земље. Посебно је поента дата на ендодинамичке процесе, а посебно на егзодинамичке процесе. Минералогија: Циљ курса је упознавање студената са основним одликама најрасрострањених рудних и петрогених минерала, као и њихово практично препознавање на основу физчких особина.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories natural abortion abortions stories
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
vermox prodej vermox spc vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава , Практична настава: Садржај курса подељен је у две основне целине -области: област геологије и област минералогије. Геологија: Материја је изложена логичним редом од настанка планете Земље и њеног затвореног динамичког система, преко вулканских, сеизмолошких и других манифестација ендогене динамике Земље, затим егзодинамичких збивања на самој површини Земље, под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и распадања старих, као непрекидне динамике Земље у јединству и борби супротности унутрашњих и спољашњих сила. На крају је посебно протумачена историја планете нарочито у фанерозоику (палеозоик, мезозоик и кенозоик), односно кратка геолошка историја Србије по периодама. Област минералогије обухвата три блока. Први се односи на опште поделе и дефиниције у минералогији. Начин појављивања , постанак и физичке особине минерала. Други је посвећен класификацији минерала и основним карактеристикама важнијих минерала из групе несиликата. Трећи блок посвећен је важнијим петрогеним минералима из групе силиката.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
voltarene patch voltarenplast voltarene

Литература:

  1. 1. Пешић Л., 2002: Општа геологија (ендодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. 2. Пешић Л., 2002: Општа геологија (егзодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-180, Београд.
  3. 3. Јањић, Ристић, 1995: Минералогија. Научна књига, Београд.
  4. 4. Бабич, 2003: Минералогија. РГФ, Београд.
  5. 5. Nesse D.W., Introduction to mineralogy, Oxford University Press, 2000.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 2x15
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
активно учешће у настави 10
семинар-и 20
тестови и домаћи задаци 10
колоквијум-и 3 x 5
теренска настава 5

Додатни услови оцењивања: