Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет: 169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација и планирање површинских копова

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (X семестар -DAS)

Назив предмета: Оптимизација и планирање површинских копова

Предавачи: проф. др Божо Колоња

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Пројектовање површинских копова, Геостатистика, транспот на површинским коповима и Технологија.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
prescription discounts cards click viagra discount coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
vermox prodej vermox spc vermox cena

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са савременим методама планирања, пројектовања и оптимизације површинских копова.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupon site discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Успешно савлађивање програма овог предмета треба да омогући студенту:

  1. Примену економских техника одлучивања у краткорочном и дугорочном планирању производње.
  2. Разумевање стратешке улоге планирања и решавања различитих проблема оперативног планирања у функцији дугорочног и стратешког.
  3. Савремен приступ у економичном и ефикасном вођењу производње у свим фазама развоја површинског копа.
i cheat on my husband link cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:


Теоријска настава
У оквиру програма обрадиће се примена савремених принципа планирања, пројектовања и оптимизације површинских копова. Ови принципи подразумевају примену теорије економских миниблок модела, Лерч-Гросмановог 2Д и 3Д алгоритма и флоатинг цоне технике коришћењем Surpac, MineSched, Minex и Whittle софтверских пакета. За одређене геолошке и геомеханиче параметре, ове технике ће се користити за пројектовање и оптимизацију контуре копа, краткорочно и дугорочно планирање производње на површинским коповима метала, угља и неметала.

Практична настава:Лабораторијске вежебе по наставним јединицама на реалним подацимаза лежишта метала и угља.
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:

  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005.
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME).
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME).
  5. Uputstva za rad - SURPAC, GEMCOM, MINESCHED I WHITTLE
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда Пројекта коришћењем софтвера

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 50

Додатни услови оцењивања: