Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање утицаја експлоатације на животну средину

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање утицаја експлоатације на животну средину

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области моделирања утицаја експлоатације лежишта минералних сировина на животну средину.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon site discount drug coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Исход предмета: Познавање законске регулативе у вези са проценом утицаја на животну средину. Познавање метода процене утицаја. Оспособљеност за моделирање и предикцију квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, утицаја нивоа буке и вибрација). Обученост за процену ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Оспособљеност за израду студија процене утицаја индустријских објеката на животну средину.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава :
Законска регулатива процене утицаја. Методе и модели процене утицаја на животну средину. Приступи у предикцији утицаја: Методе предикције. Модели и моделирање. Предикција квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, еколошких ресурса, ниво буке и вибрација). Ризици у процени утицаја на животну средину: Процена ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Процена ризика по здравље становништва (експозиција и доза). Програм праћења утицаја на животну средину у функцији предикције утицаја и процене ризика.
Практична настава:Вежбе : Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Методе, модели и моделирање утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. Припрема студије процене утицаја на животну средину.
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories go free sex stories
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon

Литература:

  1. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.
  2. Lohani, B., J.W. Evans, H. Ludwig, R.R. Everitt, Richard A. Carpenter, and S.L. Tu. 1997. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia. Volume 1 – Overview.
  3. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ИСБН 86-7352-105-X.
  4. U.S. EPA Regulatory Models (1998) AERMOD i ISC3.
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
kaltens sex stories go free sex stories
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
pharmacy discounts site pharmacy discounts
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x15
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: