Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 215
E-mail: ivan.obradovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља математике

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Одабрана поглавља математике

Предавачи: проф. др Иван Обрадовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Уписан 9. семестар

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Циљ предмета: Унапређење и стицање нових знања из инжењерске математике, као темеља у овладавању укупним знањима из предметне области студија.

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод, Линеарна алгебра,Теорија графова, Вероватноћа и случајни процеси, Марковљеви ланци, Статистика, Бајесова статистика, Регресиона анализа, Метода Монте Карло, Геостатистика, Методе нумеричке анализе, Метода коначних разлика, Сплајнови, Фуријеови редови, Фрактали, Фази логика (софт компјутинг), Груби скупови, Остале области математике.
Практична настава
Практична настава према темама
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

  1. С. Вујић, А. Ивић, (1991), Математичке методе у рударству и геологији, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду;
  2. Актуелна литература, према препоруци наставника
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention site aids testing at home
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент

walgreen online coupons open rite aid coupon
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 25
практична настава 25
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: