Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Основе физике

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Основе физике

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић, мастер Драгутин Јовковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Циљ предмета: Упознавање студента са законима класичне физике, величинама, мерним системима и јединицама.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
pill abortion stories natural abortion abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
vermox prodej vermox spc vermox cena

Исход предмета: Овладавање методама физике у истраживању природних феномена и решавању технолошких проблема.

cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis

Садржај предмета:

Садржај предмета Теоријска настава: Предавања из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма. Практична настава: Експерименталне везжбе из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма.
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Литература: Литература

  1. Halliday, D., Resnick R. and Walker, J., Fundamental of Physics, John Wiley & Sons, Inc. Nenj York, 1997.
  2. Георгијевић В. и др. (група од 19 аутора), Предавања из физике, Технички факултети Универзитета у Београду, Београд, 2005.
  3. Ландау, Л. Д., Ахиезер, А. И., и Лифшиц, Е. М., Курс Общеy физики, Наука, Москва, 1969.
i cheat on my husband link cheated on my husband
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавање са употребом табле и директним извођењем формула.
Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.

why men cheat how women cheat dating for married people
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава min 15
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: