Српски | English

Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Машински елементи

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupon site discount drug coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons

Циљ предмета: Курс представља проширење курса Машинских елемената из III семестра, из области управо елемената нафтних и гасних инсталација, односно процесне технике. Студенти при томе стичу неопходна теоријска знања из области цевних водова, цевне арматуре итд., као и из судова под притиском; као и одговарајућа активна и практична знања која су за све науке са основом у Теорији општих машинских конструкција, од изузетне важности. Управо због тога се и оцена студената највише базира на одбрани пројектних радова и завршном испиту који је такође састављен од рачунских задатака.

cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:


Теоријска настава - предавања:
Увод, елементи и уређаји у процесној техници, гасне и нафтне инсталације Судови, конструкцијски облици судова, основе теорије еластичности, прорачун дебљине зидова, данца и поклопци, отвори и прикључци, показивачи нивоа. Материјали за израду, заптивање, ослонци. Цеви, врсте, материјали за израду, корозија и заштита, стандардизација и типизација у области цевних водова, израда и конструкција цеви. Конструкција у вези са врстом материјала. Прорачун цевних водова. Основи теорије струјања кроз цевовод, вискозност, једначина континуитета, Рејнолдсов број, ламинарно и турбулентно струјање, отпори струјања, храпавост зидова, локални отпори. Прорачун дебљине зида цеви. Хидраулични удар. Спајање цеви, прирубнички спојеви, навојни спојеви, заварени спојеви… Цевоводна арматуре, ослонци цевовода, компензатори температурских дилатација. Филтери. Цевни затварачи, засуни, славине, вентили, клапне, цевни затварачи, теоријске основе рада, избор. Редуктори – регулатори, принцип функционисања, врсте конструкцијских решења, квалитет функционисања, прорачун протока и избор и уградња. Вентили сигурности. Мерачи протока, конструктивна решења, избор.
Практична настава - вежбе:
Студенти раде два пројекта (судови под притиском и цевни вод), у оквиру чијих одбрана полажу и познавање теоријског знања. Такође, на вежбама се раде и испитни задаци.
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
how married men cheat cheat on your wife black women white men
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon

Литература:

  1. Душан Витас, Милан Трбојевић, Машински елементи 1. део, '' Научна књга'', Београд, више издања.
  2. Стојан Седмак, Елементи машина и апарата, ТМФ, Београд, више издања.
  3. Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе, РГФ, 1988, 1995.
  4. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2006.
  5. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Мерење и регулација природног гаса, РГФ. 1995.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и
семинар-и 60

Додатни услови оцењивања: