Српски | EnglishПозив на предавање о метеоритима

Апстракт:
Под геологијом углавном подразумевамо испитивање стена, средина и процеса који су везани за планету Земљу. Ова широка област науке у модерно доба врло лако бива интегрисана у опсежни спектар истраживања, па тако сведочимо модерним интердисциплинарним фронтовима који, на пример, истражују живот микроорганизама у земљишту и стенама (биогеохемија), археолошким предметима у вулканским срединама (археогеологија), кристалима у индустријским материјалима (геоматеријали), па све до испитивања објеката у Сунчевом систему (космохемија). Геологија Сунчевог система је врло развијена и активна област планетарних наука, а ослања се на сазнања из петрологије, геохемије, минералогије, вулканологије, итд. која смо стекли испитујући сопствену планету. У овом предавању осврнућемо се на најбројније стене Сунчевог система присутне у нашим лабораторијама - метеорите и стене са Месеца (узоркованих током NASA Apollo мисија). Циљ предавања је да се публици представе основна сазнања о овим узорцима, као и да на конкретном примеру из ауторове истраживачке праксе објасни најсавременије аналитичке методе које се користе у овој области модерне геологије. На примеру истраживања акцесорних минерала (нпр. минерал апатит), упознајући његову атомску, кристалну и хемијску структуру, дотаћићемо се исконских питања о старости Месеца и метеорита, као и пореклу воде у њима.
О предавачу:
Др Ана Чернок је истраживач на Open Универзитету у Milton Keunes-у (УК), а крајем новембра ће се придружити тиму при колекцији метеорита Royal Ontario Музеја у Торонту. Основне студије из области петрологије и геохемије завршила је на Beckom Универзитету у Аустрији. Докторске студије из области експерименталне минералогије и кристалографије је завршила на Баварском Геолошком Институту у Бајројту (Немачка).


[Претходна страна]