Српски | EnglishНаслов: CEEPUS мрежа - курс "Facies of freshwater carbonates".

Курс је намењен за студенте основних и мастер студија студијског програма Геологија који су одслушали предмете из оптичке минералогије и петрологије седиментних стена и умеју самостално да раде на микроскопима. Број места је ограничен због броја расположивих микроскопа, па је неопходно пријављивање проф. Кристини Шарић на kristina.saric@rgf.bg.ac.rs . Студенти који се пријаве су у обавези да курс похађају у целости. Прихаватиће се само пријаве послате са факултетског емаил-налога.

У пријави написати следеће:
Име и презиме:
Број индекса:
Студијски програм, модул:
Година и ниво студија:
Назив курса за који се шаље пријава:


[Претходна страна]