Српски | EnglishТематски збор Секције за МПГС: „О мезозојском развоју тетиског океана на Балканском полуострву“

Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију Српског геолошког друштва организује и са задовољством позива своје чланове и све заинтересоване да присуствују тематском збору: „О мезозојском развоју тетиског океана на Балканском полуострву“

Збор ће се одржати 7. фебруара 2018. године, са почетком у 10:00 сати (Департман за МКПГ, ПМФ, IV спрат, свечана сала - 733), са следећим предавањима:

10:00 – 10:30 – Владица Цветковић – ШТА ТРЕНУТНО ЗНАМО О ИСТОЧНОЈ ВАРДАРСКОЈ ЗОНИ И КОЛИКО НАМ ТО ПОМАЖЕ ДА БОЉЕ РАЗУМЕМО ГЕОДИНАМИКУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА НА КРАЈУ МЕЗОЗОИКА?

10:30 – 11:00 – Невена Андрић – МОГУЋИ СЦЕНАРИЈИ КРЕДНОГ РАЗВОЈА ТЕТИСКОГ ОКЕАНА НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ СА АСПЕКТА НУМЕРИЧКОГ МОДЕЛОВАЊА.

11:00 – 11:30 – Маринко Тољић – ГЕОДИНАМИЧКИ ЗНАЧАЈ МЕЗОЗОЈСКИХ ДЕПОЗИЦИОНИХ БАСЕНА ДУЖ ЕВРОПА-АДРИЈА КОЛИЗИОНЕ ЗОНЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ.

12:00 – 12:30 – Миодраг Бањешевић – ГЕОЛОГИЈА И МИНЕРАЛИЗАЦИЈА У ТИМОЧКОМ МАГМАТСКОМ КОМПЛЕКСУ.

12:30 – 13:00 – Виолета Гајић – СРЕДИНЕ СТВАРАЊА ГОРЊОКРЕДНИХ СЕДИМЕНТНИХ СТЕНА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА ВАРДАРСКЕ ЗОНЕ.

13:00 – 13:30 – Дејан Прелевић – КРЕДНИ МАГМАТИЗАМ УНУТАР САВА ЗОНЕ.

13:30 – 14:30 – Генерална дискусија

Овај скуп чланови Секције за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију посвећују сећању на своје професоре Стевана Карамату, Зорана Максимовића и Јелену Обрадовић.


[Претходна страна]