Српски | EnglishГеологија - докторске академске студије

Услови за упис: Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
pharmacy discounts site pharmacy discounts
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Циљеви студијског програма: 

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
pharmacy discounts site pharmacy discounts
propranolol pill go levaquin 500mg
coupon for cialis cialis prescription coupon cialis discount coupons
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Даљи приступ: Систем високог образовања у Републици Србији не предвиђа наставак студија након завршетка докторских академских студија.

prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
pill abortion stories read abortions stories
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
coupon for cialis cialis prescription coupon cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Професионални статус: Доктор наука – гео-науке

hiv prevention site aids testing at home
i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 5 +0
Предмет изборног блока2 5 +0
Предмет изборног блока3 4 +0
Теренски или лабораторијски рад 0 +0 10 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
Предмет изборног блока4 4 +0
Предмет изборног блока5 4 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Минералогија и парагенезе несиликата 5 +0 10 Изборни   Пачевски Александар
Минералогија и заштита животне средине 5 +0 10 Изборни   Ерић Сузана
Петрологија магматских стена-посебна поглавља 5 +0 10 Изборни   Срећковић-Батоћанин Даница
Петрологија седиментних стена-посебна поглавља 5 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
Петрологија метаморфних стена-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Генетски модели лежишта металичних и неметаличних минералних сировина 5 +0 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Геологија и истраживање нафте и гаса-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Костић Александар
Палеонтологија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Лазаревић Зорица
  Богићевић Катарина
Микропалеонтологија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Миливојевић Јелена
  Ђерић Невенка
Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака 5 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералогија и парагенезе силиката 5 +0 10 Изборни   Ерић Сузана
Инструменти и методе у кристалографији 5 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Геохемија магматских и метаморфних стена 5 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Петрологија угљева 5 +0 10 Изборни   Животић Драгана
Еволуција одабране групе организама 5 +0 10 Изборни   Богићевић Катарина
Стратиграфија Терцијара Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
Посебна поглавља из математике 5 +0 10 Изборни   Станков Драган
Изборни блок3 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
  Вулић Предраг
Тектоника-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
  Герзина Спајић Наташа
Магматизам и геодинамика Карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Палеогеографија квартара Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Геохемија земљишта 4 +0 10 Изборни   Јовић Видојко
Геолошки хазарди и управљање ризиком 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Микрофауна у седиментологији и биостратиграфији 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Специјалне области физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Изборни блок4 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Одређивање кристалних структура 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
  Вулић Предраг
Инструментална минералогија - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Вулић Предраг
Магматска петрогенеза 4 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Седиментациони системи 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Палеогеографија терцијера Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ганић Мери
Просторно-временска анализа структурних података 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије 4 +0 10 Изборни   Лазаревић Зорица
Области теоријске геофизике 1 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
Изборни блок5 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Петрологија офиолита 4 +0 10 Изборни   Срећковић-Батоћанин Даница
Оптичка кристалографија 4 +0 10 Изборни   Росић Александра
Аналитичка хемија са микроаналитиком-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни  
Микротектоника 4 +0 10 Изборни   Стојадиновић Урош
Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Шарић Кристина
Контактни метаморфизам 4 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Костић Александар
Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Радивојевић Дејан
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Области примењене геофизике 1 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока6 4 +0
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 20 Oбавезан
Предмет изборног блока7 4 +0
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок6 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Специјална поглавља из генетске минералогије 4 +0 10 Изборни   Ерић Сузана
Минералогија глина 4 +0 10 Изборни   Вулић Предраг
Геохемија-посебна поглавља 4 +0 10 Изборни   Јовић Видојко
Посебна поглавља из геохемије лежишта минералних сировина 4 +0 10 Изборни   Јовић Видојко
Временска трајност и конзервација камена 4 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Примењена стратиграфија 4 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
Палеобиогеографија - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Миливојевић Јелена
Геологија Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
  Ненадић Драженко
  Ганић Мери
  Радивојевић Дејан
Детерминација палеострес тензора 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Области теоријске геофизике 2 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
Изборни блок7 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из гемологије 4 +0 10 Изборни  
Физичка кристалографија 4 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Геохемија седиментних стена 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса 4 +0 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Методологија биостратиграфских истраживања 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Тектонски системи 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Палеогеографија палеозојских и мезозојских формација Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Области примењене геофизике 2 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 15 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Одбрана докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години