Српски | EnglishРударско инжењерство - докторске академске студије

Услови за упис: Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Даљи приступ: Систем високог образовања у Републици Србији не предвиђа наставак студија након завршетка докторских академских студија.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 4 +0
Предмет изборног блока1 4 +0
Предмет изборног блока2 4 +0
Предмет изборног блока2 4 +0
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству 4 +0 10 Изборни   Миљановић Игор
Геостатистика и ГИС 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
  Обрадовић Иван
Диференцијалне једначине и Нумеричка анализа 4 +0 10 Изборни   Ивић Александар
Нелинеарна динамика 4 +0 10 Изборни   Гроздановић Инес
Феномени преноса топлоте и масе 4 +0 10 Изборни   Живковић Марија
Примена метода анализе нелинеарних временских серија у инжењерству 4 +0 10 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 4 +0 10 Изборни   Обрадовић Иван
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике 4 +0 10 Изборни   Ивић Александар
Одабрана поглавља физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Примена метода меког рачунарства у рударском инжењерству 4 +0 10 Изборни   Миљановић Игор
Хемија граничних фаза 4 +0 10 Изборни  
Фрактали у геомеханици 4 +0 10 Изборни   Васовић Небојша
  Гојковић Небојша
Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине 4 +0 10 Изборни   Вучинић Душица
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока4 4 +0
Предмет изборног блока4 4 +0
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Аерозагађење 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
Дискретни модели стенског масива 4 +0 10 Изборни   Торбица Славко
Инвестиционо одлучивање у условима неодређености 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
  Бељић Чедомир
Мерење и управљање процесима 4 +0 10 Изборни   Александровић Снежана
Методе избора рударских машина 4 +0 10 Изборни   Игњатовић Драган
Механохемијска активација 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Мултиваријабилни системи управљања 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
Неконвенционални нафтни и гасни ресурси 4 +0 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Одабрана поглавља из експлоатације нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из механике стена 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Одабрана поглавља из технологије површинске експлоатације 4 +0 10 Изборни   Кричак Лазар
Одабрана поглавља разраде гасних и гасокондензатних лежишта 4 +0 10 Изборни  
Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи 4 +0 10 Изборни   Милисављевић Владимир
Оптимизација параметара метода подземног откопавања 2 4 +0 10 Изборни   Глушчевић Бранко
Оптимизација транспортних система у рудницима 4 +0 10 Изборни   Ристовић Ивица
Посебна поглавља из израде подземних просторија 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Прерада вода 2 4 +0 10 Изборни   Вучинић Душица
Просторна визуелизација рударских објеката 4 +0 10 Изборни   Милутиновић Александар
Сигурност функционисања рударских машина 4 +0 10 Изборни   Танасијевић Милош
Теоријски принципи гравитацијске концентрације 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи уситњавања и класирања 4 +0 10 Изборни   Лазић Предраг
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 4 +0 10 Изборни   Колоња Божо
Управљање отпадом 4 +0 10 Изборни   Кнежевић Динко
Оптимизација система површинске експлоатације 4 +0 10 Изборни   Колоња Божо
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа животног циклуса 4 +0 10 Изборни   Ристовић Ивица
Енергетски системи и моделирање у енергетици 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Моделирање процеса подземног откопавања лежишта угља 4 +0 10 Изборни   Глушчевић Бранко
Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији 4 +0 10 Изборни   Чокорило Војин
Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из стимулације производних система 4 +0 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина 4 +0 10 Изборни   Лековић Бранко
Одабрана поглавља разраде нафтних лежишта 4 +0 10 Изборни  
Одабрана поглавља из бушења и минирања 4 +0 10 Изборни   Кричак Лазар
Планирање и оптимизација површинских копова 4 +0 10 Изборни   Колоња Божо
Оптимизација пројектовања подземних рудника 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина 4 +0 10 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Продужетак животног века рударских машина 4 +0 10 Изборни   Игњатовић Драган
  Јованчић Предраг
Пројектовање подградних система 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Савремени геодетски инструменти и мерни системи 4 +0 10 Изборни   Ганић Александар
Савремени материјали 4 +0 10 Изборни   Лутовац Сузана
Сигурност и заштита у рударским технолошким системима 4 +0 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Статика и динамика рударских машина 4 +0 10 Изборни   Јованчић Предраг
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина 4 +0 10 Изборни   Вучинић Душица
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи флотацијске концентрације 4 +0 10 Изборни   Лазић Предраг
Одабрана поглавља из рударских мерења 4 +6 10 Изборни   Ганић Александар
Одабрана поглавља из померања поткопаног терена и заштите објеката 4 +6 10 Изборни   Милутиновић Александар
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 20 Oбавезан
Научно истраживачки рад 1 0 +0 5 Oбавезан
Одбрана докторске дисертације (РУД) 0 +0 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години