Српски | EnglishХидрогеологија - основне академске студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Хидрогеологија је наука која проучава један од најдрагоценијих природних ресурса на Земљи-подземне воде, са свим аспектима њиховог формирања и постојања, у коегзистенцији са окружујућим геолошким, хидрометеоролошким и другим факторима. Сврха изучавања ресурса подземних вода је оцена њихових резерви, квалитета и услова заштите од загађења и прекомерне експлоатације, а потом и оцена могућности њиховог коришћења: у водоснабдевању, у наводњавању, као флашираних вода, у бањском лечењу и туризму (минералне воде), за топлификацију (термалне воде) и др. Подземне воде као сметња и лимит за обављање одређених људских активности, такође су предмет изучавања хидрогеологије: плављење рудника, пољопривредног земљишта, тунела, саобраћајница, депонија, урбаних зона и др.
Студије: основне академске (4 године), дипломске академске (1 година), и докторске студије (3 године).
Места запослења: Широк спектар примене хидрогеолошких знања омогућава и бројне могућности запослења: у домаћим и страним (хидро)геолошким предузећима, у водопривредним институцијама, комуналним предузећима, организацијама и предузећима која се баве заштитом животне средине, алтернативним енергентима или просторним планирањем, у бањама, у производњи флашираних вода, у грађевинској и пољопривредној делатности и др.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Баошић Рада
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Хидрохемија 1 3 +3 6 Oбавезан   Драгишић Веселин
Општа хидрологија 3 +3 7 Oбавезан   Ристић - Вакањац Весна
Предмет изборног блока1 2 +0
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
Рачунарство у хидрогеологији 2 +0 2 Изборни   Поломчић Душан
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Хидрогеологија 3 +2 6 Oбавезан   Драгишић Веселин
  Ристић - Вакањац Весна
  Живановић Владимир
Хидрохемија 2 3 +2 6 Oбавезан   Драгишић Веселин
Историјска геологија Б 4 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Истражно бушење у хидрогеологији 3 +2 6 Oбавезан   Лазић Милојко
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Хидраулика подземних вода 3 +3 7 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Израда бунара 3 +2 6 Oбавезан   Лазић Милојко
Методе хидрогеолошких истраживања 3 +3 7 Oбавезан   Стевановић Зоран
Теренска настава из групе предмета (ГХГ23) 0 +3 5 Oбавезан   Ристић - Вакањац Весна
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Даљинска детекција 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Хидраулика бунара 3 +3 8 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Предмет изборног блока2 2 +2
Хидрогеолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Основи хидрогеоекологије 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из Хидрогеолошког картиања 1 +5 6 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Теренска настава из групе предмета (ГХГ28) 0 +1 1 Oбавезан   Јемцов Игор
Изборни блок2 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Минералне воде 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Водоснабдевање подземним водама 2 +2 5 Изборни   Стевановић Зоран
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермологија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Заштита подземних вода 2 +2 5 Изборни   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 1 3 +3 8 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Пројектовање у хидрогеологији 3 +3 7 Oбавезан   Миленић Дејан
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
ГИС - апликације у хидрогеологији 2 +2 5 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Живановић Владимир
Стручна пракса 0 +3 3 Oбавезан   Докмановић Петар
  Поломчић Душан
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из групе предмета (ГХГ57) 2 +2 4 Oбавезан   Миленић Дејан
  Крунић Оливера
Завршни испит 0 +0 8 Oбавезан
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Минералне воде 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Водоснабдевање подземним водама 2 +2 5 Изборни   Стевановић Зоран
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермологија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Заштита подземних вода 2 +2 5 Изборни   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години