Српски | EnglishХидрогеологија -

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Баошић Рада
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Хидрохемија 1 3 +3 6 Oбавезан   Драгишић Веселин
Општа хидрологија 3 +3 7 Oбавезан   Ристић - Вакањац Весна
Предмет изборног блока1 2 +0
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
Рачунарство у хидрогеологији 2 +0 2 Изборни   Поломчић Душан
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Хидрогеологија 3 +2 6 Oбавезан   Драгишић Веселин
  Ристић - Вакањац Весна
  Живановић Владимир
Хидрохемија 2 3 +2 6 Oбавезан   Драгишић Веселин
Историјска геологија Б 4 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Истражно бушење у хидрогеологији 3 +2 6 Oбавезан   Лазић Милојко
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Хидраулика подземних вода 3 +3 7 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Израда бунара 3 +2 6 Oбавезан   Лазић Милојко
Методе хидрогеолошких истраживања 3 +3 7 Oбавезан   Стевановић Зоран
Теренска настава из групе предмета (ГХГ23) 0 +3 5 Oбавезан   Ристић - Вакањац Весна
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Даљинска детекција 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Хидраулика бунара 3 +3 8 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Предмет изборног блока2 2 +2
Хидрогеолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Основи хидрогеоекологије 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из Хидрогеолошког картиања 1 +5 6 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Теренска настава из групе предмета (ГХГ28) 0 +1 1 Oбавезан   Јемцов Игор
Изборни блок2 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Минералне воде 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Водоснабдевање подземним водама 2 +2 5 Изборни   Стевановић Зоран
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Геотермологија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Заштита подземних вода 2 +2 5 Изборни   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус
Моделирање подземних вода 1 3 +3 8 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Пројектовање у хидрогеологији 3 +3 7 Oбавезан   Миленић Дејан
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
ГИС - апликације у хидрогеологији 2 +2 5 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Живановић Владимир
Стручна пракса 0 +3 3 Oбавезан   Докмановић Петар
  Поломчић Душан
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из групе предмета (ГХГ57) 2 +2 4 Oбавезан   Миленић Дејан
  Крунић Оливера
Завршни испит 0 +0 8 Oбавезан
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Драгишић Веселин
Минералне воде 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Водоснабдевање подземним водама 2 +2 5 Изборни   Стевановић Зоран
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус
Геотермологија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Заштита подземних вода 2 +2 5 Изборни   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
          [врх стране]