Српски | EnglishХидрогеологија -

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Семинар 1 1 +0 +5 6 Oбавезан   Лазић Милојко
  Драгишић Веселин
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић - Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
Самостални публиковани рад П1 1 +0 +3 4 Oбавезан   Лазић Милојко
  Драгишић Веселин
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић - Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
Пројекат докторске дисертације 2 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 4 +0
Практични истраживачки рад р1 0 +0 +7 10 Oбавезан
Претходна студија оправданости 2 +0 +4 10 Oбавезан   Стевановић Зоран
  Миленић Дејан
  Јемцов Игор
Предмет изборног блока2 4 +0 +3
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода отворених структура 4 +0 10 Изборни   Стевановић Зоран
  Миленић Дејан
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода басена и дубоких структура 4 +0 10 Изборни   Драгишић Веселин
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Радивојевић Дејан
  Рундић Љупко
  Ганић Мери
  Ненадић Драженко
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Шарић Кристина
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Ненадић Драженко
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни   Васковић Нада
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни   Костић Александар
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Ђерић Невенка
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни   Јовић Видојко
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Семинар 2 1 +0 +3 3 Oбавезан   Лазић Милојко
  Драгишић Веселин
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић - Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
Практични истраживачки рад р2 0 +0 +3 3 Oбавезан
Истраживачка студија 1 +0 +4 4 Oбавезан
Предмет изборног блока3 6 +0 +2
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине 3 +0 10 Oбавезан   Јемцов Игор
  Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
  Живановић Владимир
  Штрбачки Јана
Рад са СЦИ листе (хг) 5 +0 +12 20 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода 6 +0 +2 20 Изборни   Стевановић Зоран
  Ристић - Вакањац Весна
  Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
  Јемцов Игор
  Живановић Владимир
  Лазић Милојко
  Хајдин Бојан
  Милановић Саша
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије 6 +0 +2 20 Изборни   Драгишић Веселин
  Крунић Оливера
  Миленић Дејан
  Докмановић Петар
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 50 Oбавезан
          [врх стране]