Српски | EnglishГеологија - дипломске академске студије - мастер

Дипломске студије геологије представљају једини курикулум у академској мрежи Србије, којим се нуди образовање у пољу природно-математичких наука, за област геологије. То је програм који је се директно наслања на претходно остварено општегеолошко образовање које је студентима пренело основна знања о динамици наше планете, пореклу и развоју живота на њој, генези и размештају минерала, стена и различитих природних богатстава, и дало суштинске информације о менаџменту минералним сировинама и мерама заштите од природног и антропогеног геохазарда. На нивоу дипломских студија образују се специјализовани и препознатљиви кадрови који су у могућности да изврше широк спектар сложених послова из домена геолошке карактеризације непознатог терена, картирања геолошки најразличитијих подлога, истраживања и економске оцене минералних ресурса, музеологије и гемологије, заштите земљишта и животне средине уопште, као и из специјалних метода проучавања различитих природних и вештачких материјала. Ови висококвалитетни кадрови биће у могућности да учествују у свим мултидисциплинарним и интердисциплинарним проучавањима и научним и привредним пројектима у којима постоји потреба за знањима и вештинама из области геонаука. Резултати рада ових кадрова доприносе значајним побољшањима у развоју експлоатационих стратегија у индустрији различитих минералних ресурса, у испитивању утицаја и могућности мониторинга и смештаја идустријског отпада, као и у разумевању различитих типова геолошког опасности, као што су земљотреси, поплаве, клизишта, деградације земљишта, односно у могућностима редукције ових ризика.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Модули: