Српски | EnglishГеофизика -

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Математика I 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Баошић Рада
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Нацртна геометрија 2 +2 4 Oбавезан   Станков Драган
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Физика 2 3 +2 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Николић Добрица
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Математика 3 3 +2 5 Oбавезан   Станков Драган
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Енглески језик 3 1 +2 3 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока1 2 +2
Лежишта минералних сировина Б 2 +2 5 Oбавезан   Јеленковић Раде
Енглески језик 4 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Примена рачунара у геофизици 1 +3 6 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Основи нуклеарне физике 2 +2 5 Изборни   Трифковић Зоран
  Николић Добрица
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Основи сеизмологије 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Основи гравиметрије 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
Основи електрометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Основи сеизмометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Основи магнетометрије 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Стручна пракса из геофизике I 3 +0 2 Oбавезан   Цветков Весна
Предмет изборног блока6 2 +2
Теренска настава из геофизике I 2 +2 5 Oбавезан   Ђурић Драгана
Завршни рад из геофизике 0 +0 8 Oбавезан
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Геолошки хазард и ризик 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Физичке основе геотермије 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
          [врх стране]