Српски | EnglishЕкономска геологија - основне академске студије

На усмерењу за економску геологију образују се геолошки стручњаци за истраживање, прорачун резерви и оцену лежишта металичних, неметаличних и енергетских минералних ресурса. Изучава се проблематика генезе минералних ресурса, као основа за истраживање, затим металогенетске анализе и израда прогнозно-металогенетских карата. Едукација обухвата и проспекцију минералних ресурса, са планирањем, програмирањем и пројектовањем различитих геолошких истраживања минералних ресурса. На усмерењу се стичу и практична знања прорачуна резерви значајна за успешан геолошки рад на руднику кроз рудничку геологију као посебну дисциплину. Значајно и атрактивно место заузима геолошко-економска оцена и менаџмент минералних ресурса, као и економика, менаџмент и маркетинг геолошких истраживања, који, у складу са концептом одрживог развоја и захтевима геоекологије, омогућују активну улогу истражених минералних ресурса у подмирењу потреба различитих привредних грана.

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан   Јовић Видојко
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Алексић Николета
Предмет изборног блока44 2 +2
Предмет изборног блока45 2 +2
Предмет изборног блока46 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока47 2 +2
Предмет изборног блока48 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок44 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
Рударски истражни радови 2 +2 5 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок45 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок46 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Основи рудне микроскопије 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Изборни блок47 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи економске геологије 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Методе истраживања лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Симић Владимир
  Велојић Милош
Изборни блок48 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Примењена геохемија 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години