Српски | EnglishГеотехника -

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Баошић Рада
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Нацртна геометрија 2 +2 4 Oбавезан   Станков Драган
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Предмет изборног блока1 2 +3
Предмет изборног блока2 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
Информатика 1 2 +3 6 Изборни   Станковић Ранка
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
Теренска настава из Основа геотехнике 0 +1 1 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Историјска геологија Б 4 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Техничка механика 2 +1 3 Oбавезан   Гроздановић Инес
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Геотехнички истражни радови 2 +1 3 Oбавезан   Лапчевић Радојица
  Марјановић Милош
Наука о чврстоћи 2 +3 5 Oбавезан   Ћорић Станко
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Основи рударства 2 +0 2 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус
Лежишта минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни   Јеленковић Раде
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Механика тла 3 +2 6 Oбавезан   Чаки Ласло
Геолошки грађевински материјали 2 +2 4 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Принципи инжењерске геологије 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Механика стена 3 +2 6 Oбавезан   Марјановић Милош
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Грађевинске конструкције у геотехници 3 +2 6 Oбавезан   Лукић Драган
Инжењерска геодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Методе инжењескогеолошких истраживања 3 +3 7 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +1
Теренска настава из Метода ИГ истраживања 0 +2 3 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Основи сеизмологије 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Апликација софтвера у геотехници 2 +2 5 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
  Марјановић Милош
  Басарић Ирена
Изборни блок8 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус
Геотехнички радови у стенама 2 +1 3 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Геотехнички радови у тлу 2 +1 3 Изборни   Чаки Ласло
Урбана геологија 2 +1 3 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус
Геостатички прорачуни 3 +3 7 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Геотехничке мелиорације 3 +3 7 Oбавезан   Чаки Ласло
  Хаџи-Никовић Гордана
Геотехнички услови изградње објеката 2 +2 5 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Геотехника заштите животне средине 2 +1 3 Oбавезан   Ракић Драгослав
Предмет изборног блока9 2 +2
Фундирање 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
Пројектовање ИГ истраживања 1 +3 6 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
Предмет изборног блока10 2 +1
Семинарски рад 0 +0 3 Oбавезан
Теренска настава - инжењерска пракса 0 +5 5 Oбавезан   Јевремовић Драгутин
  Марјановић Милош
Завршни рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус
Геолошки хазард и ризик 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Геотехнички мониторинг 2 +2 5 Изборни   Лапчевић Радојица
  Марјановић Милош
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус
Геотехнички радови у стенама 2 +1 3 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Геотехнички радови у тлу 2 +1 3 Изборни   Чаки Ласло
Урбана геологија 2 +1 3 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
          [врх стране]