Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - основне академске студије

Основни академски студијски програм Инжењерство нафте и гаса треба да образује будућег стручњака за компетентно обављање делатности из области нафтног рударства и инжењеринга природног гаса са циљем стицања стручне квалификације за могуће самостално деловање на извршним пословима на бушаћим и ремонтним постројењима, нафтним и гасним пољима, симулационим и истраживачким центрима, компанијама које се баве пројектовањем нафтне и гасне опреме, компанијама за диструбуцију гаса итд. Студенти се истовремено припремају за наставак студирања на вишем академском програму независно од усмерења, те за обављање инжењерских послова из подручја нафтно рударске струке и других струка које користе нафтно рударске објекте, као и знања и резултате истраживања остварене у струци.

kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Математика I 3 +3 8 Oбавезан   Маринковић Бобан
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Герзина Наташа
  Пачевски Александар
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан   Бељић Чедомир
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан   Станковић Ранка
Механика I 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан   Лутовац Сузана
Математика II 3 +3 8 Oбавезан   Маринковић Бобан
  Радојичић Марија
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Васковић Нада
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан   Васовић Небојша
Хемија 3 +2 6 Oбавезан   Илић Марија
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Трифуновић Првослав
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан   Станковић Ранка
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Александровић Снежана
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан   Живковић Марија
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан   Гојковић Небојша
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни   Драгишић Веселин
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Механика флуида 2 +1 4 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Информатика II 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни   Станков Драган
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација и управљање процесима 2 +2 4 Oбавезан   Ивезић Дејан
Бушотински флуиди 2 +2 6 Oбавезан   Лековић Бранко
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 6 Oбавезан   Костић Александар
Физика лежишта флуида 2 +2 6 Oбавезан   Митровић Владимир
  Црногорац Мирослав
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Експлоатација нафтних и гасних лежишта I 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Припрема нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
Разрада нафтних и гасних лежишта I 2 +2 6 Oбавезан   Митровић Владимир
Технологија израде бушотина I 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (инг) 0 +8 4 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
  Лековић Бранко
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација 2 +1 4 Изборни  
Топлотни мотори 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Хемија и прерада нафте и гаса 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Истражно бушење за нафту и гас 2 +1 4 Изборни  
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине 2 +2 4 Изборни  
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Вучинић Душица
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години