Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - дипломске академске студије - мастер

Свршени студенти дипломских студија Инжењерство нафте и гаса допуњују фундаментално инжењерско образовање одговарајућим специјализацијама. Циљ је да студенти са дипломом мастера разумеју веома сложене аспекте широког спектра процеса истраживања и експлатације нафте и гаса и да на бази интегрисања теоријског знања са теренским и лабораторијским истраживањима буду оспособљени за решавање и веома комплексних проблема у пракси. Притом се нарочита пажња усмерава на значај схватања амбивалентног контекста проблема природних ресурса, односно на разумевање потребе за проучавањем и експлоатацијом уз истовремену конзервацију минералних сировина, што је садржано у основи концепта одрживог развоја. Циљ овог студијског програма јесте да стручњаци стекну способност за интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступ проучавања врло сложених природних, привредних и пословних процеса и система.

i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar reddit proscar online uk

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Oбавезан   Обрадовић Иван
Моделирање разраде нафтних лежишта 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида 2 +2 6 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Еруптивна метода експлоатације нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни  
Технологија испирних флуида 2 +2 6 Изборни   Лековић Бранко
Пројектовање и израда диригованих бушотина 2 +2 6 Изборни   Лековић Бранко
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта 2 +2 6 Изборни  
Системи аутоматског управљања 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни   Лековић Бранко
Пројектовање и израда истражних бушотина 2 +2 6 Изборни   Лековић Бранко
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија припреме и транспорта нафте и гаса 2 +2 6 Изборни  
Стимулација производних система 2 +2 6 Изборни   Даниловић Душан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години