Српски | EnglishИнжењерство заштите на раду - основне академске студије

Заштита на раду даје студентима техничко-технолошка и економска знања у домену сигурносто и заштите на раду. Стручњаци овог профила решаваће проблеме везане за: заштиту на машинама и уређајима, заштиту од дејства електричне енергије, пожара и експлозије, буку и вибрације, противексплозивну заштиту електричних уређеја, планирање и пројектовање система заштите на раду. Инжењери заштите на раду могу се запослити: у службама заштите на раду у рударским и другим предузећима, рударској индустрији, пројектанским и развојним институцијама, консултанским фирмама, јавним и државним институцијама итд.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
prescription discounts cards link viagra discount coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
coupon for cialis cialis prescription coupon cialis discount coupons

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија површинске експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Димитријевић Бојан
  Илић Саша
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 6 Oбавезан   Милисављевић Владимир
Заштита од пожара и експлозија 2 +2 6 Oбавезан   Ристовић Ивица
Предмет изборног блока12 2 +1
Предмет изборног блока13 2 +1
Предмет изборног блока14 2 +1
Економска анализа процеса заштите 2 +2 4 Oбавезан   Бељић Чедомир
Предмет изборног блока15 2 +1
Предмет изборног блока16 2 +1
Предмет изборног блока17 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ИЗ ЗР-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок12 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Индустријска вентилација 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Противексплозиона заштита електричних уређаја 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок13 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Бука и вибрације 2 +1 6 Изборни   Цвјетић Александар
Рударске машине 2 +2 5 Изборни  
Изборни блок14 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Сагоревање 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Секундарне сировине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Хемија отровних супстанци 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок15 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Безбедност на раду и заштита при транспорту 2 +1 4 Изборни  
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок16 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Заштита од минирања 2 +1 4 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +1 4 Изборни   Лазић Предраг
Изборни блок17 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +1 4 Изборни   Милутиновић Александар
Стабилност и санација косина 2 +1 4 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Трајно затварање рудника 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години