Српски | EnglishСтипендије, конкурси и награде

За детаљније информације у вези са стипендијама обратити се у деканату или проф. др Зорану Глигорићу на e-mail:
prodekan.naukargf.bg.ac.rs .

Датум конкурса Конкурс Рок подношења пријаве
06.02.2017

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, расписује конкурс за доделу награде из Фонда "Милан Милићевић, инжењер геологије" за 2016. годину.

Награда се додељује младом научнику из области геологије старости до 35 година за рад објављен у 2016. години.

Пријаве се подносе најкасније до 01.03.2017. године на адресу: Рударско-геолошки факултет, Катедра за динамичку геологију, (за конкурс Фонда “Милан Милићевић, инжењер геологије”) 11000 Београд, Ђушина 7.

11.03.2017
06.02.2017

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, расписује конкурс за доделу награде из Фонда "Јован Жујовић" за 2016. годину.

Награда се додељује аутору или групи аутора старости до 50 година за рад из области регионалне геологије и палеонтологије.

Пријаве се подносе до 01.03.2017. године, на адресу: Рударско-геолошки факултет - Департман за регионалну геологију и Департман за палеонтологију (за конкурс Фонда „Јован Жујовић”), 11000 Београд, Каменичка 6

11.03.2017