Српски | EnglishТеме завршних радова за студенте Геолошког одсека у школској 2011/12. години

У складу са Правилником о завршном раду на основним и мастер студијама Геолошког одсека РГФ-а извршена је припрема тема завршних радова за:

1. Основне академске студије на студијским програмима
1.1. Хидрогеологија
1.2. Геологија, модул Петрологија и геохемија
1.3. Геологија, модул Економска геологија
1.4. Геологија, модул Геологија и палеонтологија
1.5. Геологија, модул Минералогија и кристалографија
2. Мастер академске студије на студијским програмима
2.1. Хидрогеологија
2.2. Геологија, модул Петрологија и геохемија
2.3. Геологија, модул Економска геологија
2.4. Геологија, модул Геологија
2.5. Геологија, модул Минералогија и кристалографија

За друге предлоге тема завршних радова по свим студијским програмима студенти се могу обратити будућим менторима ради њиховог избора и дефинисања.За опште информације обратити се тутору студијског програма/модула.

 

Теме завршних радова за студенте Рударског одсека у школској 2011/12. години

1. Основне академске студије на студијским програмима
1.1. Рударско инжењерство
1.2. Инжењерство нафте и гаса
1.3. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду