Српски | EnglishРаспоред наставе за 2016/2017. годину

  Рударски одсек Геолошки одсек
Распоред наставе за основне студије I семестар   (групе) 1 семестар СП Геологија
  III семестар 3 семестар СП Геологија
  V семестар Руд.инж. 5 семестар СП Геологија М1 РГ
  V семестар Нафта 5 семестар СП Геологија М2 ПАЛ
  V семестар Заштита 5 семестар СП Геологија М3 МК
  VII семестар РИ-Површинска 5 семестар СП Геологија М4 ПГ
  VII семестар РИ-Подземна екс 5 семестар СП Геологија М5 ЕГ
  VII семестар РИ-Подземна градња 1 семестар СП ХГ, ГТ, ГФ
  VII семестар РИ-Механизација 3 семестар СП Хидрогеологија
  VII семестар РИ-Мерења 5 семестар СП Хидрогеологија
  VII семестар РИ-ПМС 7 семестар СП Хидрогеологија
  VII семестар Нафта-ЕНГ 3 семестар СП Геотехника
  VII семестар Заштита ЖС 5 семестар СП Геотехника
  7 семестар СП Геотехника
  3 семестар СП Геофизика
  5 семестар СП Геофизика
  7 семестар СП Геофизика
     
Распоред - СТАРА АКРЕДИТАЦИЈА V семестар Заштита ЖС
  V семестар Нафта
  V семестар РИ
  VII семестар ГТ
  VII семестар ЗЖС
  VII семестар ЗНР
  VII семестар Мерења
  VII семестар Механ.
  VII семестар Нафта
  VII семестар ПМС
  VII семестар Површинска.Екс.
  VII семестар Под.Гра.
  VII семестар Подземна.Екс
Распоред наставе по салама - Рударски одсек
Сала:
     
Распоред наставе за мастер студије Нафта и гасна техника 1 семестар СП Геологија M1 РГ
  Заштита животне средине 3 семестар СП Геологија M1 РГ
  Површинска експлоатација 1 семестар СП Геологија M2 ПАЛ
  Подземна, Механизација, Мерења, ПМС 3 семестар СП Геологија M2 ПАЛ
  1 семестар СП Геологија M3 МК
  3 семестар СП Геологија M3 МК
  1 семестар СП Геологија M4 ПГ
  3 семестар СП Геологија M4 ПГ
    1 семестар СП Геологија M5 ЕГ
    3 семестар СП Геологија M5 ЕГ
    1 семестар СП Геологија M6 ГНиГ
    3 семестар СП Геологија M6 ГНиГ
    1 семестар СП Хидрогеологија
    1 семестар СП Геотехника
    1 семестар СП Геофизика
     

 

Термини испитних рокова и распоред полагања испита

     
  Геолошки одсек (последња измена 16.01.2017.)  
  Рударски одсек I година (последња измена 29.12.2016.)  
  Рударски одсек II година (последња измена 29.12.2016.)  
  Рударски одсек III и IV година Нафта и гас (последња измена 10.01.2017.)  
  Рударски одсек III и IV година Рударско инжењерство (последња измена 16.11.2016.)  
  Рударски одсек III и IV година Заштита животне средине (последња измена 16.11.2016.)