Српски | EnglishНаставно особље

Редовни професор

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

проф. др Аболмасов Биљана

3219 225
fax: 3347-935
biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs   уторак 12-13

проф. др Бељић Чедомир

3219 134 cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs   среда 11-13

проф. др Васић Небојша

3336 706 nebojsa.vasic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 11-12

проф. др Васовић Небојша

3219-107 nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 11-12

проф. др Вучинић Душица

3219 168
3219 283 (lab.)
dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs   уторак 10-13

проф. др Ганић Александар

3219 163 aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Глигорић Зоран

3219 178
fax: 3230-255
zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs   среда 13-14

проф. др Гојковић Небојша

3219 160
3347-964
nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

проф. др Докмановић Петар

3219 239 petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 14-15

проф. др Драгишић Веселин

3219 124
fax: 3241-557
veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs   уторак, четвртак, петак 11-12

проф. др Ивезић Дејан

3219 159 dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs   среда 13-14.30

проф. др Игњатовић Драган

3219 137
fax: 3242-913
dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Јеленковић Раде

3219 249
fax: 3226244
rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs   уторак 10-11
  четвртак 11-12

проф. др Јованчић Предраг

3219 196 predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs   среда 12-13

проф. др Јовић Видојко

2182 363 vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 10-12

проф. др Кнежевић Динко

3219 139
fax: 3237-322
dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs   уторак 13-14
  среда 13-14

проф. др Колоња Божо

3219 130
fax: 3243-978
bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs   петак 10-11

проф. др Костић Александар

3219 123 aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs   уторак 11-12
  четвртак 13-14

проф. др Костовић Милена

3219 165
fax: 3237-322
milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Кременовић Александар

2635 217 aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs   среда 12-14
  петак 12-14

проф. др Кричак Лазар

3219-181
3221-952
fax: 3221-952
lazar.kricak@rgf.bg.ac.rs   понедељак 12-13

проф. др Крунић Оливера

3219 236 olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs   уторак 10 - 12

проф. др Лазић Предраг

3219 171
fax: 3237-322
predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs   уторак 10-12

проф. др Лапчевић Радојица

3219 218 radojica.lapcevic@rgf.bg.ac.rs   уторак 13-15

проф. др Лилић Никола

3219 131
fax: 3245-152
nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs   петак 10-12

проф. др Миленић Дејан

3219 284 dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 11-12:30

проф. др Милутиновић Александар

3219 164 aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Ненадић Драженко

2632 166 drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs   среда 12-14

проф. др Поломчић Душан

3219 125 dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 9-10

проф. др Ристовић Ивица

3219 119
3241 121
ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 12-13

проф. др Рундић Љупко

2632 166 ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 14-16

проф. др Симић Владимир

3219 209 vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 12-13
  четвртак 11-12

проф. др Срећковић-Батоћанин Даница

3336 706 danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs   среда – го 10-12
 петак - хг 10-12

проф. др Стевановић Зоран

3219 233
fax: 3241-557
zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Танасијевић Милош

3219-156 milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

проф. др Тољић Маринко

3219 261 marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

проф. др Торбица Славко

3219 173 slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

проф. др Тривић Бранислав

3219 262
fax: 3241-674
branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs   уторак 10-12

проф. др Цветковић Владица

2630 020 vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs   петак 12.30-14.30

Ванредни професор

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

проф. др Александровић Снежана

3219 194 snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs   среда 10-12

проф. др Богићевић Катарина

2632 166 katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 12-14

проф. др Васиљевић Ивана

3219 243 ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 14-15

проф. др Ганић Мери

2632 166 meri.ganic@rgf.bg.ac.rs   уторак 10-12

проф. др Герзина Спајић Наташа

2632 166 natasa.gerzina@rgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

проф. др Глушчевић Бранко

3219 176 branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Гроздановић Инес

3219 150 ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 8-9

проф. др Дамњановић Весна

3219 109 vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

проф. др Даниловић Душан

3219 276 dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs   среда 13-14

проф. др Ђерић Невенка

2632 166 nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs   понедељак 10-12

проф. др Ерић Сузана

3336 710 suzana.eric@rgf.bg.ac.rs   понедељак 9-12

проф. др Живковић Марија

3219 158 marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs   среда 10-12

проф. др Животић Драгана

3219 251 dragana.zivotic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 10-13
  четвртак 10-13

проф. др Јемцов Игор

3219 234 igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

проф. др Каровић-Маричић Весна

3219 189 vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs   уторак 13-14

проф. др Лазаревић Зорица

2632 166 zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs   уторак 12-14

проф. др Лековић Бранко

3219 190 branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Матовић Весна

3336 702 vesna.matovic@rgf.bg.ac.rs   уторак 11-14

проф. др Миливојевић Јелена

2632 166 jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs   уторак 12-14

проф. др Милисављевић Владимир

3219 195 vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Миљановић Игор

3219 121 igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 10-11
  уторак 10-11

проф. др Прелевић Дејан

+381 11 3336 708 dejan.prelevic@rgf.bg.ac.rs   Понедељак 11-12

проф. др Ракић Драгослав

3219 227 dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs   петак 11-13

проф. др Ристић - Вакањац Весна

3219 231 vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs   уторак 10-12

проф. др Росић Александра

2635 217 aleksandra.rosic@rgf.bg.ac.rs   уторак 10 - 12
  петак 10 - 12

проф. др Станковић Ранка

3219-148 ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs   уторак 12-13

проф. др Токалић Раде

3219 205 rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

проф. др Тошовић Радуле

3219 253 radule.tosovic@rgf.bg.ac.rs   среда 11-12

проф. др Хаџи-Никовић Гордана

3219 228 gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

проф. др Цветков Весна

3219 241 vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs   уторак 11-12

проф. др Цвјетић Александар

3219 191
fax: 3245-152
aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs   петак 10-12

проф. др Чаки Ласло

3219 216 laslo.caki@rgf.bg.ac.rs   понедељак 12-14

проф. др Чебашек Владимир

3219 162
3347-711
vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

проф. др Шарић Кристина

2630 020 kristina.saric@rgf.bg.ac.rs   уторак 09-12
 среда 9-12

Доцент

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

доц. др Бајић Драгољуб

3219 135
dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs   среда, 9-11ч

доц. др Беко Лидија

3219 210 lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

доц. др Вулић Предраг

2635- 217 predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs   петак 12-14

доц. др Вучковић Дејан

3219 244 dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 11-13

доц. др Гајић Виолета

3336-706 violeta.gajic@rgf.bg.ac.rs

доц. др Димитријевић Бојан

3219-180 bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 13-15

доц. др Ђурић Драгана

3219 292 dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs   четвртак 14-15

доц. др Живановић Владимир

3219-124
fax: 3241-557
vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

доц. др Игњатовић Снежана

3219-127 snezana.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

доц. др Илић Саша

3219 187 sasa.ilic@rgf.bg.ac.rs

доц. др Илић Марија

3219 151 marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

доц. др Лутовац Сузана

3219 203 suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

доц. др Марјановић Милош

3219-224 milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 14-16

доц. др Миладиновић Зоран

3219 257 zoran.miladinovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 11-13

доц. др Милановић Саша

3219 234
32190232
011 3239 261
sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

доц. др Неговановић Миланка

3219-185 milanka.negovanovic@rgf.bg.ac.rs   понедељак 10-12

доц. др Пачевски Александар

3336 718 aleksandar.pacevski@rgf.bg.ac.rs   петак 10-13

доц. др Радивојевић Дејан

2632-166 dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs   Понедељак 10-12

доц. др Сретеновић Бранислав

3219241 branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11-12

доц. др Станков Драган

3219 107 dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

доц. др Стевановић Дејан

3219-161 dejan.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

доц. др Стојадиновић Урош

3219-263 uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

доц. др Штрбачки Јана

jana.stojkovic@rgf.bg.ac.rs

доц. др Шубарановић Томислав

3219-188 tomislav.subaranovic@rgf.bg.ac.rs

Асистент

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

мастер Алексић Николета

3219 255 nikoleta.aleksic@rgf.bg.ac.rs   уторак 11-12
  четвртак 11-12

Басарић Ирена

3219 226 irena.basaric@rgf.bg.ac.rs   понедељак 12-14
  четвртак 10-12

мастер Велојић Милош

milos.velojic@rgf.bg.ac.rs

мастер инж. руд. Глигорић Милош

milos.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Гојковић Зоран

3219 207 zoran.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

мастер Ивић Милица

3219 158 milica.ivic@rgf.bg.ac.rs   Четвртак 13-14

мастер Јовковић Драгутин

dragutin.jovkovic@rgf.bg.ac.rs

мастер Костић Бојан

011 3336 707 bojan.kostic@rgf.bg.ac.rs   Среда од 10-12ч

мастер Крстеканић Немања

nemanja.krstekanic@rgf.bg.ac.rs

Крушић Јелка

jelka.krusic@rgf.bg.ac.rs

Лапчевић Вељко

veljko.lapcevic@rgf.bg.ac.rs

Маџаревић Александар

3219 110 aleksandar.madzarevic@rgf.bg.ac.rs   петак 10-12

др Мијатовић Александар

3219-108 aleksandar.mijatovic@rgf.bg.ac.rs   четвртак 11:15-14:00

Никшић Ђурица

djurica.niksic@rgf.bg.ac.rs

дипл. инж. Нишић Драгана

3219-193 dragana.nisic@rgf.bg.ac.rs

дипл. инж. Пешић-Георгиадис Милица

3219-199 milica.pesic@rgf.bg.ac.rs

дипл. инж. Радоњић Милош

2632-166, lokal 186 milos.radonjic@rgf.bg.ac.rs   петак 14-16

Рупар Вељко

3219-294
3347-711
veljko.rupar@rgf.bg.ac.rs   четвртак 10-12

Црногорац Мирослав

3219-285 miroslav.crnogorac@rgf.bg.ac.rs

мастер инж. руд. Црногорац Лука

3219-202 luka.crnogorac@rgf.bg.ac.rs   четвртак 12-13

Џинић Бојана

bojana.dzinic@rgf.bg.ac.rs

Сарадник у настави

Име и презиме Тел. E-mail Консултације

дипл. инж. Мамужић Борис

boris.mamuzic@rgf.bg.ac.rs

Манић Милош

3219 148 milos.manic@rgf.bg.ac.rs

мастер Рајшић Андреа

Ристић Маја

maja.ristic@rgf.bg.ac.rs

Стефановић Јелена

jelena.stefanovic@rgf.rs

Томић Лола

lola.tomic@rgf.bg.ac.rs