Српски | EnglishАктуелности

Упис на докторске студије
[12.10.2017]
Кандидати који су стекли право уписа на Докторске академске студије подносе:
  1. оверене фотокопије докумената и оргинал докумената на увид
  2. извод из књиге рођених (нови)
  3. индекс и два обрасца ШВ-20 (купује се у студентској служби уз уплатницу од 400 дин)
  4. доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере
  5. уплата за осигурање
  6. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm
  7. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте

Кандидат који је стекао право на упис требало би због кратког рока да се упишу до 13.10.2017.год.


Упис на докторске студије
[10.10.2017]

Мастер - Геолошки одсек
[10.10.2017]
Позивају се студенти МАСТЕР студија са Геолошког одсека (први пут уписани) да преузму креденцијале за факултетске е-сервисе и изврше иницијална подешавања својих налога у учионици (267) у једном од два термина: среда, 11.10. 2017 у12 часова или петак, 13.10. 2017 у 12 часова.

Мастер - Рударски одсек
[10.10.2017]
Позивају се студенти МАСТЕР студија са Рударског одсека (први пут уписани) да преузму креденцијале за факултетске е-сервисе и изврше иницијална подешавања својих налога у Рачунарском центру Рударског одсека (153) у једном од два термина: среда, 10.10. 2017 у 12 часова или четвртак, 12.10. 2017 у 11 часова.

Мастер позиција на Department of Geosciences - Texas Tech University
[10.10.2017]
На Департману за геонауке Теch Универзитета у Тексасу расписан је конкурс за у потпуности финансирану позицију на мастер студијама на пројекту дијагенезе неогених туфова Динарида.

Предавање
[09.10.2017]

Задовољство нам је да вас обавестимо да Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију Српског геолошког друштва организује предавање које ће одржати проф. др Нина Зупанчич (Nina Zupančič), Универзитет у Љубљани, Природно-технички факултет, Одељење за геологију и Палеонтолошки институт Ивана Раковца (Словенија), под насловом "Statistical approach to geochemical and pedological characteristics of soils as a key to the origin of pedosediments in karst dolines".

Предавање ће се одржати 11. октобра 2017. године у 13.00 ч на Департману за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију, Рударско-геолошког факултета, Студентски трг 16, IV спрат, свечана сала (733).


Курс из предмета „Статистика у геологији“
[06.10.2017]
У периоду од 16.10. до 20.10. ове године проф. др Нина Зупанчич (Универзитет у Љубљани - Факултет природних наука и инжењерства) одржаће курс из предмета "Статистика у геологији" у учионици 261 у згради Рударско-геолошког факултета (Ђушина 7).
Упис 2018/2019
Припремна настава за упис на РГФ
University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology
Microsoft Software Developer Network Academic Alliance
Microsoft Office 365
Eduroam
Moodle

Правила облачења

Kodeks

Спортска секција Савеза студената
ResyLab

Alpshop

Пројекти

BAEKTEL

HERON

Ceepus

APIS.de