Српски | EnglishАктуелности

Обавештење
[30.01.2019]
Заказује се усмена јавна расправа на основу Захтева декана Факултета за покретање дисциплинског поступка

Kонкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / outgoing teaching staff на Heidelberg University, (Germany)
[30.01.2019]
Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета Heidelberg University, (Germany), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету Heidelberg University, (Germany).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 15.04.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 19.04.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора Heidelberg University

Kонкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / outgoing teaching staff на University of Zagreb, (Croatia)
[30.01.2019]
Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета University of Zagreb, (Croatia), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету University of Zagreb, (Croatia).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 15.04.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 19.04.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора University of Zagreb

Kонкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / outgoing teaching staff на Univerzity of Graz, (Austria)
[30.01.2019]
Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета Univerzity of Graz, (Austria), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету Univerzity of Graz, (Austria).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 16.04.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 19.04.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора Univerzity of Graz

Kонкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / outgoing teaching staff на University of Leoben, (Austria)
[30.01.2019]
Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета University of Leoben, (Austria), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету University of Leoben, (Austria).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 13.05.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 15.05.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора University of Leoben

Kонкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / outgoing teaching staff на University of TU Wien, (Austria)
[30.01.2019]
Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета University of TU Wien, (Austria), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming teaching staff на Универзитету University of TU Wien, (Austria).

Датум почетка пријаве кандидата: 28.01.2019. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 08.03.2019. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 12.03.2019. 23:59

Више детаља о расположивом броју мобилности можете наћи на страници уговора TU Wien

Конкурс за награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студента
[25.01.2019]
Универзитет у Београду је расписао конкурс за награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студента. Детаљније инфомације о самом конкурсу можете наћи на интернет страници http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1116 а правилник се налази на следећем линку: http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Контакст особа за студенте Рударско геолошког факултета Универзитета у Београду који желе да конкуришу за награду је продекан за науку др Весна Ристић Вакањац.

Рок за пријаву и достављање радова у штампаном и електронском облику је 15. март 2019. године.
University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology
Microsoft Software Developer Network Academic Alliance
Microsoft Office 365
Eduroam
Moodle

Правила облачења

Kodeks

Спортска секција Савеза студената

Пројекти

APIS.de

RESEERVE

ResyLab

Ceepus

APIS.de