Српски | EnglishАктуелности

Предавање
[09.10.2017]

Задовољство нам је да вас обавестимо да Секција за минералогију, петрологију, геохемију и седиментологију Српског геолошког друштва организује предавање које ће одржати проф. др Нина Зупанчич (Nina Zupančič), Универзитет у Љубљани, Природно-технички факултет, Одељење за геологију и Палеонтолошки институт Ивана Раковца (Словенија), под насловом "Statistical approach to geochemical and pedological characteristics of soils as a key to the origin of pedosediments in karst dolines".

Предавање ће се одржати 11. октобра 2017. године у 13.00 ч на Департману за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију, Рударско-геолошког факултета, Студентски трг 16, IV спрат, свечана сала (733).


Курс из предмета „Статистика у геологији“
[06.10.2017]
У периоду од 16.10. до 20.10. ове године проф. др Нина Зупанчич (Универзитет у Љубљани - Факултет природних наука и инжењерства) одржаће курс из предмета "Статистика у геологији" у учионици 261 у згради Рударско-геолошког факултета (Ђушина 7).

Стипендија Европске минералошке уније
[06.10.2017]
European Mineralogical Union http://eurominunion.org/will support two young scientists in attending the IMA meeting in Melbourne (https://www.ima2018.com). Each travel grant includes financial support of 500 euro. Eligible are young scientists (not later than 3 years after completion of PhD) with affiliations with an European research institution.

Обавештење - упис на мастер студије - геолошки одсек
[05.10.2017]

Коначне ранг листе за упис на мастер студије - геолошки одсек
[05.10.2017]

Предавање "Мониторинг околиша"
[04.10.2017]
"Мониторинг околиша" предавање у оквиру ЕРАЗМУС + мреже одржаће се у периоду 23.10. - 27.10.2017. године

Упис за студенте који су прекорачили дозвољен број година или мењају студијски програм
[04.10.2017]
Сви студенти који су поднели молбу за упис у школску 2017/18 годину због прекорачења дозвољеног броја година студирања да се јаве на упис до ПЕТКА 06.10.2017. године.

Студенти који су поднели молбу за прелаз на други студијски програм да се јаве на упис до ПЕТКА 06.10.2017. године.
Упис 2018/2019
Припремна настава за упис на РГФ
University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology
Microsoft Software Developer Network Academic Alliance
Microsoft Office 365
Eduroam
Moodle

Правила облачења

Kodeks

Спортска секција Савеза студената
ResyLab

Alpshop

Пројекти

BAEKTEL

HERON

Ceepus

APIS.de