Српски | EnglishГалерије фотографија

00) Посета студената Шумарског факултета руднику Црвени брег

01) Млади стручњаци на коповима

01) Сајам енергетике 2016

01) Теренска настава Велење 2016

01) Теренска настава из структурне геологије 2016

02) Теренска настава из геолошког картирања 2016

03) Теренска настава студената 4. године, Рударско инжењерство, Површинска експлоатација лежишта минералних сировина, Међународни Сајам технике и техничких достигнућа, Београд

04) Теренска настава студената 4. године, Рударско инжењерство, Површинска експлоатација лежишта минералних сировина Поље Д, Поље Б - РБ Колубара, Шумадијагранит

05) Теренска настава студената 4. године, модул Површинска експлоатација, Костолац, Бор 25-27.05.2015

06) Теренска настава студената 4. године, модул Површинска експлоатација, Подбукови, Мрчићи, Косјерић, 22. 05. 2015

07) Студенти 3. године Студијског програма Инжењерство нафте и гаса у посети Рафинерији нафте Панчево, 29.05.2015. године

08) Теренска настава студентата 4. године СП Рударско инжењерство, Модул за Површинску експлоатацију, Костолац 2014

09) Теренска настава студената 4. године Студијског модила Површинска експлоатација ЛМС, 15.5.2015., Аранђеловац

10) Теренска настава из геолошког картирања Фрушка гора мај-јун 2014

11) Збирка департмана за историјску и динамичку геологију и палеонтологију РГФ

29 ИАС скуп о седиментологији

Четврти регионални конгрес студената Геотехнолошких факултета - Георекс

Дан факултета 2010

Дан факултета 2012

Дан факултета 2014

Дипломци РГФ-а на сајму енергетике

Додела награде Зорану Берисављевићу за најбољи дипломски рад

Георекс

Георударијада

Изложба - Заштита животне средине

Наставници и студенти 4. године РО РГФ на теренској настави у руднику Бановићи у БиХ

Откривање бисте Милутина Миланковића у холу РГФ-а

Промоција књига 2009

Први светски рударски скуп студената подземне експлоатације, Краков 2013

РГФ на сајму образовања у Чачку

РГФ на сајму образовања у Лазаревцу

Рудник Црвени Брег

Сајам факултета на општини Чукарица

Сајам образовања - Путокази у Новом Саду 2010

Сајам образовања Звонце 2013

Школски рудник

Теренска настава студената - Нафтно-гасно поље Мокрин и гасно сабирна станица Мокрин Југ

Теренска настава студената - Обилазак алатне службе у Зрењанину, службе за ремонт алата који се користе током израде бушотина

Теренска настава студената - Обилазак производних бушотина, сабирне станице и система за аутоматско управљање на нафтном пољу Турија - Север

Теренска настава студената 3. и 4. године студијских програма РИ и ЗЗС - 22 март 2013 - Посета Сајма камена СТОНЕЕКСПО 05 у Крагујевцу и површинског копа у Баточини

Теренска настава студената Геотехнике

Теренска настава студената Рударског одсека

Теренска настава студената Структурне геологије на Старој планини - јун 2013. године

Теренска настава студената четврте године Модула за површинску експлоатацију - посета ПК Тамнава - Западно поље

Теренска настава студената четврте године Рударског инзењерства - ВЕЛЕЊЕ И ЉУБЉАНА 2012

Теренска настава студената четврте године студијског програма Рударско инжењерство - Сајам грађевинарства

Теренска настава студената геологије - Рајац 2012

Теренска настава студената студијских програма -РИ и ИЗЗХС 16 март 2012 - Посета Сајма камена СТОНЕЕXПО 04 у Крагујевцу и површинског копа доломита у Баточини

Теренска настава студената треће и четврте године Рударског одсека у Бору 27 - 28 мај 2010

Теренска настава студената треће и четврте године студијског програма - Посета Сајма СТОНЕЕXПО 03 у Крагујевцу и површинског копа грађевинско-техничког камена код Баточине

Врдник 2010