Српски | EnglishСавет факултета

Савет Рударско - геолошког факултета чине:

 1. др Александар Ганић, ред. проф., председник Савета факултета
 2. др Радуле Тошовић, ванр. проф., заменик председника Савета факултета

 3. Саша Живановић
 4. Миливоје Николић
 5. Љубинко Јанковић
 6. др Предраг Лазић, ред. проф.
 7. др Војин Чокорило, ред. проф.
 8. др Зорица Лазаревић, ванр. проф
 9. др Драженко Ненадић, ред. проф.
 10. др Даница Срећковић-Батоћанин, ред. проф.
 11. др Ивана Васиљевић, ванр. проф.
 12. др Сузана Лутовац, доц.
 13. др Драгослав Ракић, доц.
 14. др Дејан Стевановић, доц.
 15. др Мирослав Црногорац, аситент

 16. Александра Томашевић, дипл. инж.
 17. др Бојан Хајдин, дипл. инж.
 18. Снежана Филиповић, референт

 19. Александар Николић, студент
 20. Марија Вукашиновић, студент
 21. Димитрије Исоски, студент
 22. Ђорђе Араповић, студент