Српски | English


Свим студентима и запосленима
Рударско-геолошког факултета желимо срећну
Нову годину и предстојеће празнике

Актуелности

Приступно предавање: "Примена података геофизичког мониторинга током истраживања и експлоатације угљоводоника и геотермалне енергије"
[13.01.2017]
Поводом расписаног јавног конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Геофизика, објављеног у листу "Послови" ( огласне новине Националне службе за запошљавање) број 695 од 12.10.2016. године, организује се приступно предавање за пријављеног кандидата др Дејана Вучковића, доцента на Рударско-геолошком факултету.
Приступно предавање са темом "Примена података геофизичког мониторинга током истраживања и експлоатације угљоводоника и геотермалне енергије" (предмет "Геофизички мониторинг", студијски програм мастер академских студија Геофизика), одржаће се у понедељак 23.01.2017. године у 12 часова у учионици 234 Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

Приступно предавање: "Методе за оцену рањивости подземних вода"
[13.01.2017]
Поводом расписаног јавног конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Хидрогеологија, објављеног у листу "Послови" ( огласне новине Националне службе за запошљавање) број 698 од 02.11.2016. године, организује се приступно предавање за пријављеног кандидата др Владимира Живановића, асистента на Рударско-геолошком факултету.
Приступно предавање са темом "Методе за оцену рањивости подземних вода" (предмет "Заштита подземних вода", студијски програм Основних академских студија на смеру за Хидрогеологију), одржаће се у понедељак 23.01.2017. године у 10 часова у учионици 241 б Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

Конкурс за избор најбољих пројектних идеја
[12.01.2017]

Програм запошљавања НИС шанса
[09.01.2017]

Проблем са пријавом испита
[09.01.2017]

Сви студенти који могу да се пријаве на СтудИНФО, а не могу да пријаве ипите, неопходно је да претходно унесу своју е-пошту у одељку "Лични подаци" на СТУДинфу. У супротном, није могуће пријавити испите.


Испитни рок
[30.12.2016]

Студенти који су остварили услов за полагање испита из летњег семестра у школској 2015/16. години могу полагати тај испит у јануарском и фебруарском року.

За полагање ових испита дефинисан је рок под називом јануарски рок за прошлу годину.


Обавештење за студенте
[26.12.2016]

Студенти који нису регулисали статус за школску 2016/17. годину, одлуком Универзитета могу то учинити најкасније до 28.12.2016. године до 12 часова.

Упис 2015/2016
University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology
Microsoft Software Developer Network Academic Alliance
Microsoft Office 365
Eduroam
Moodle

Правила облачења

Kodeks

Спортска секција Савеза студената
ResyLab

Alpshop

Пројекти

BAEKTEL

HERON

Ceepus

APIS.de